Date and time vb net

date and time vb net

local chat lines in jacksonville fl

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich