Dating site USA Canada UK

first love thailand sub indonesia

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain